Bồn tự hoại ROTO - chi phí phù hợp mang lại hiệu quả cao


Bước đột phá trong công nghệ - chế tạo theo nguyên lý khoa học và hiện đại.


Phân hủy cực đều và nhanh trong một môi trường yếm khí bên trong hệ thống.


Nước thải ra môi trường sẽ là nước sạch, có thể lưu chuyển mà không gây hại cho môi sinh.


Và hệ thống này đã được kiểm định chắc chắn của các cơ quan chức năng.


Với chi phí phù hợp hiệu quả cao, mang lại chất lượng sống cho Bạn.