4 trường hợp không phải ký quỹ thực hiện dự án đầu tư

Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 sẽ dẫn đến nhiều thay đổi và điểm mới, trong đó quy định 4 trường hợp nhà đầu tư không phải ký quỹ để thực hiện dự án đầu tư.

Cụ thể, theo Điều 43 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ các trường hợp sau đây:


- Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

- Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác.

Như vậy, Luật Đầu tư 2020 đã bỏ một trường hợp không phải ký quỹ để thực hiện dự án đầu tư tại Điều 42 Luật Đầu tư 2014 được hướng dẫn bởi Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP: Nhà đầu tư là đơn vị sự nghiệp có thu, công ty phát triển khu công nghệ cao được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất…

Luật Đầu tư 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Theo Doanh nhân Sài Gòn

Đất "khúc thủy bao quanh" trung tâm Bảo Lộc cần bán Lô đất nằm ngay khu vực đông dân cư, nhưng hoàn toàn ôm trọn con suối tự nhiên chảy suốt quanh năm, Bên cạnh đó là những vườn cafe, cây ăn quả...
Thông tin
Giá 6 tỷ
Diện tích sổ 4.970 m2
Diện tích sử dụng 7.000 m2
Mặt tiền 10m
Đường 4m
Hướng
Đia chỉ Lộc Châu, Bảo Lộc
Khác