Advertisement

Dịch vụ tư vấn quảng cáo online

Chúng tôi sẽ tư vấn giúp bạn lựa chọn các hình thức, giá thành phù hợp nhằm mang lại hiệu quả kinh tế nhấtquảng cáo Facebook, quảng cáo Google, seo website...

Xây dựng kế hoạch quảng bá thương hiệu và sản phẩm hướng đến đúng khách hàng mục tiêu: tâm lý người dùng, vị trí địa lý, thời gian, ngữ cảnh và ngôn ngữ....

Triển khai quảng cáo thông qua hình ảnh và nội dung phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và xu thế phát triển chung của internet:

  • Phát triển nội dung bài quảng cáo về sản phẩm/ dịch vụ: Du lịch, ẩm thực, bất động sản....
  • Xây dựng nội dung về những lợi ích về sản phẩm / dịch vụ thu hút đúng khách hàng quan tâm.
  • Chia sẻ và lên kế hoạch quảng cáo nội dung tiếp cận cộng đồng trên các trang mạng xã hội.

LIÊN HỆ TỰ VẤN QUẢNG CÁO

Tên & SĐT:

Địa chỉ Email: *

Nội dung: *

Post a Comment

0 Comments