Advertisement

Gói quảng cáo cơ bản

Dũng Seo từng đảm nhận nội dung cho dự án thuộc mọi lĩnh vực sẽ hỗ trợ bạn một cách hiệu quả nhất. 

Chúng tôi cam kết:

  • Luôn dành thời gian để tìm hiểu về lĩnh vực cần viết.
  • Bài viết chất lượng, hướng đến đối tượng người đọc đúng nhu cầu.
  • Nội dung đa dạng và tăng lượng tương tác trên đa kênh online.


Triển khai quảng cáo Facebook

  • Tìm hiểu nhu cầu khách hàng  mục tiêu và  những điều mà khách hàng của bạn thật sự quan tâm. 
  • Cung cấp bài viết mang lại những nội dung hữu ích cho người đọc.
  • Giúp khách hàng hiểu đúng về sản phẩm/dịch vụ theo những nội dung mà bài viết dẫn dắt.
  • Triển khai nội dung chạy Ads Facebook về thương hiệu / sản phẩm của bạn.

Post a Comment

0 Comments