Advertisement

Gói quảng cáo tiêu chuẩn

Dũng Seo từng đảm nhận nội dung cho dự án thuộc mọi lĩnh vực sẽ hỗ trợ bạn một cách hiệu quả nhất. 


Chúng tôi cam kết:
  • Luôn dành thời gian để tìm hiểu về lĩnh vực cần viết.
  • Bài viết chất lượng, hướng đến đối tượng người đọc đúng nhu cầu.
  • Nội dung đa dạng và tăng lượng tương tác trên đa kênh online.
Tiêu chí xây dựng nội dung
  • Xác định đúng nhu cầu khách hàng và những điều mà khách hàng thật sự quan tâm.
  • Cung cấp bài viết mang lại những nội dung hữu ích cho người đọc.
  • Làm cho khách hàng hiểu đúng hiểu đúng về sản phẩm/dịch vụ theo những nội dung mà bài viết dẫn dắt. Vì vậy thúc đẩy mạnh mẽ các quyết định mua hàng của khách hàng.
  • Bắt trend và tạo viral, hình ảnh minh họa thu hút...
Triển khai nội dung quảng cáo
  • Bài viết quảng cáo thương hiệu/sản phẩm + chạy ads Facebook
  • Bài viết mở rộng + Share Facegroup.

Post a Comment

0 Comments