Advertisement

Gói quảng cáo tiêu chuẩn


Lên ý tưởng:

 • Luôn dành thời gian để tìm hiểu về lĩnh vực cần viết.
 • Bài viết chất lượng, hướng đến đối tượng người đọc đúng nhu cầu.
 • Nội dung đa dạng và tăng lượng tương tác trên đa kênh online.

Mục tiêu quảng cáo

 • Tìm hiểu nhu cầu khách hàng  mục tiêu và  những điều mà khách hàng của bạn thật sự quan tâm. 
 • Cung cấp bài viết mang lại những nội dung hữu ích cho người đọc.
 • Giúp khách hàng hiểu đúng về sản phẩm/dịch vụ theo những nội dung mà bài viết dẫn dắt.

Phát triển nội dung quảng cáo

1. Bài viết quảng cáo chia sẻ Fanapge: Nội dung test + Hình ảnh.
 • Triển khai chạy Ads Facebook. 
 • Chia sẻ bài viết lên Face group.
2. Ảnh quảng cáo đăng tải lên Fanapge:
 • Triển khai chạy Ads Facebook.
 • Chia sẻ lên Face group.

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ONLINE DŨNG SEO Quảng cáo Dũng Seo, dịch vụ marketing online, quảng cáo Google, quảng cáo Facebook, seo website hiệu quả tại Bảo Lộc... Thông tin
 • Điện thoại: 0932 944 954
 • Email: Webdungseo@gmail.com
 • Địa chỉ: 729/6 Trần Phú, B'lao, Bảo Lộc.